Svobodná základní škola, o.p.s.

RADOŠ (archiv čísel)

Vydávání čtvrtletníku radostného školáka RADOŠ bylo ukončeno.
Nyní se soustředíme zejména na provoz školy a školní družiny, shánění prostor a pedagogů pro nová školní léta a pořádání akcí pro žáky i veřejnost.