Svobodná základní škola, o.p.s.

Děvčata z pokoje 28 (vzdělávací výstava pro školy a veřejnost)

Obsahem projektu je zpřístupnění vzdělávací výstavy Děvčata z pokoje 28 školám a široké veřejnosti.
Výstava přibližuje život několika mladých židovských děvčat, vězněných v terezínském ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na jednotlivých panelech je
přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale především malé radosti a silná přátelství, která na tomto místě vznikala.
Výstava vznikla péčí německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v
Terezíně vydala v Německu i v ČR stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Panely představují srozumitelným způsobem
život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově.
Výstava je zpracována v českém jazyce. Pro německy hovořící návštěvníky výstavy jsou připraveny souhrnné materiály v německém jazyce (letáky,
publikace). Výstava je popsána v brožuře Děvčata z pokoje 28: Kompendium 2016 – vzdělávací projekt Pokoj 28. Vydání brožury bylo podpořeno Českoněmeckým
fondem budoucnosti.
Stejná výstava je již umístěna v Židovském muzeu v Praze.
Unikátností plánované expozice je umístění výstavy přímo do města Terezína, kde dívky z pokoje 28 své životy skutečně prožívaly.
Terezín je město navštěvované tisíci pamětníky a turisty z celého světa se zájmem o toto téma.
Ročně navštíví město přes 200 tis. návštěvníků a je velmi pravděpodobné, že řada z nich navštíví i plánovanou expozici. Výstava bude propagována a
nabízena potencionálním návštěvníkům skrze informační centrum města Terezín a skrze Památník Terezín. Žadatel aktivně osloví základní a střední školy z
Ústeckého kraje.
Plánovaný projekt podporuje město Terezín (poskytnutí prostor) a také autorka výstavy, paní Hannelore Brenner-Wonschick s organizací Room 28 e.V. (zápůjčka výstavy).
Výstava je umístěna v Dělostřeleckých kasárnách, rekonstruovaných v rámci Integrovaného operačního programu (http://www.projekt-terezin.cz).
Výstava bude zahájena 17. 11. 2017 vernisáží spojenou s besedou s autorkou výstavy paní Hannelore Brenner-Wonschick.

Projekt finančně podpořil Českoněmecký fond budoucnosti částkou 30 000 Kč, ale celkové náklady na výstavu jsou 60 000 Kč. Zbylých 30 000 Kč na zaplacení nákladů na realizaci a provoz výstavy je třeba ještě získat. Z tohoto důvodu stále hledáme partnery pro spolufinancování projektu. Budeme rádi za jakoukoli částku.

Výstava Děvčata z pokoje 28 bude v prostorách bývalých dělostřeleckých kasáren (Akademická 409) probíhat v letech 2017 až 2019.

Přínos projektu:

– Seznámení mládeže a široké veřejnosti s detaily historie terezínského ghetta na konkrétních osobních příbězích mladých židovských dívek.
– Umožnění zpřístupnění již existující výstavy v ČJ (a doprovodných materiálů a publikací v NJ) v České republice, konkrétně přímo ve městě Terezín, jehož se obsah výstavy přímo dotýká.
– Zahájení intenzivnějšího kontaktu Svobodné základní školy, o.p.s. s organizací Room 28 e.V., který se tak stane základem pro dlouhodobou budoucí spolupráci (plánovány jsou konference, divadelní workshopy a vzdělávací programy pro mládež).

Text k výstavě
Titulek : (305 KB)
Název : text-k-vystave.pdf