Svobodná základní škola, o.p.s.

Do první třídy stále můžete zapsat vaše děti. Vítáme také domácí školáky!