Svobodná základní škola, o.p.s.

Kritéria k přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce