Svobodná základní škola, o.p.s.

Katarína Hurychová (zástupce ředitele a vychovatelka ŠD)

Katarína HurychováPůvodem jsem ze Slovenska, ale celé své dětství jsem prožila v Děčíně a jeho překrásném okolí Labských pískovců. Měla jsem štěstí, že jsem mohla vyrůstat v úplné a harmonické rodině, kde jsem byla od malička vedena k lásce k přírodě.

Vystudovala jsem gymnázium a následně Vysokou školu ekonomickou v Praze. V profesním životě jsem se zpočátku věnovala statistice, která byla i mým studijním oborem. Práce mne však nenaplňovala a proto jsem později změnila směr a plně se ponořila do vln neziskového sektoru sociálních služeb. Této práci zůstávám věrna dodnes.

Zároveň jsem však od roku 2012 aktivním zakládajícím členem Svobodné základní školy, o. p. s. Mám vystudovaný tříletý waldorfský seminář Praha a v současné době si doplňuji pedagogické minimum na Univerzitě J. E. Purkyně.

Pedagogická praxe u mne zatím spočívá pouze ve výkonu mé rodičovské role (mám dvě děti ve věku 5 a 3 roky), dále jsem se aktivně podílela na přípravě řady akcí pro děti a rodiče, které organizovala Waldorfská iniciativa Lioměřice, z. s. (zakladatel školy).

Na Svobodné základní škole, o.p.s. budu od školního roku 2016/2017 působit jako vychovatelka školní družiny a zástupkyně ředitelky školy.

V družině bych se s dětmi ráda věnovala aktivitám přírodovědným a ekologickým. Společně můžeme také pečovat o okolí naší školy, aby se nám tady všem líbilo a bylo nám tu spolu dobře.