Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Věra Dvořáková (ředitelka a vychovatelka ŠD)

Věra DvořákováJmenuji se Věra Dvořáková, narodila jsem se v Teplicích a dodnes zde žiji.

Od dětství jsem chtěla pracovat s dětmi, a tak má volba po základní škole byla jasná – vybrala jsem si pedagogickou školu v Mostě a vystudovala obor Vychovatelství a následně v Ústí nad Labem Učitelství pro MŠ. Ve své třicetileté praxi ve školství jsem působila v různých pozicích ve školní družině, učila jsem na ZŠ v Teplicích i v mateřské škole, pracovala jsem jako vychovatelka / teta v dětském domově v Krupce.

Dvacet let vedu v Teplicích neziskovou organizaci KD Batůžek a tak se dětem věnuji i ve svém volném čase. Baví mě pořádat pro ně různé akce, sportovní aktivity, tábory a soustředění a podílet se na jejich smysluplném využití volného času. Od mládí se zajímám o alternativní medicínu a související témata (Reiki, masáže, stravovací návyky, osobnostní rozvoj, relaxace, meditace, jóga) a tyto alternativy mě přivedly i k jiným formám pedagogiky.

Před šesti lety jsem se díky klubu Vlaštovičky seznámila s waldorfskou pedagogikou a ta mi natolik učarovala, že jsem se s ní od té doby snažila seznámit co nejvíce. Rok jsem absolvovala WŠPD Evy Bečvářové v Srbči, dále se vzdělávala v tomto směru a nyní  druhým rokem studuji proseminář T. Zuzáka pro waldorfské učitele v Praze v Jinonicích.

V roce 2016 jsem byla oslovena Svobodnou školou v Terezíně, zda bych nenastoupila jako ředitelka této školy, a po zvážení všech okolností jsem tuto nabídku ráda přijala. Přihlásila jsem se ke studiu pro ředitele škol, které dokončím v prosinci 2016.

Věřím, že tato má životní volba a cesta přímo k waldorfskému způsobu učení obohatí nejen mě, ale i celé mé okolí. Těším se, že i já se budu podílet v pozici ředitelky školy a vedoucí vychovatelky na plnění všech cílů, které si škola pod vedením Waldorfské iniciativy v Litoměřicích předsevzala a chce uskutečnit, že v prostředí, které podporuje  přirozenou lidskou touhu po poznání světa i sebe, bude nám všem, dětem i dospělým, dobře a že vytvoříme společenství, ve kterém se bude všem „volně dýchat“ a kde etické i mravní hodnoty, sounáležitost, spolupráce, úcta a respekt budou základními kameny našeho společného tvoření.