Svobodná základní škola, o.p.s.

Dokumentace ze zákona

Školní vzdělávací program základní školy a Školní vzdělávací program družiny jsou k dipozici k nahlédnutí u ředitelky školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Školní řád a pravidla hodnocení žáků
Titulek : Školní řád a pravidla hodnocení žáků (1 MB)
Název : 04-skolni-rad-a-pravidla-hodnoceni-zaku.pdf
06 - Poskytování informací
Titulek : 06 - Poskytování informací (709 KB)
Název : 06-poskytovani-informaci.pdf
Vnitřní řád školní družiny
Titulek : Vnitřní řád školní družiny (694 KB)
Název : 07-vnitrni-rad-sd-2017_2018.pdf
ŠVP školní družiny
Titulek : ŠVP školní družiny (807 KB)
Název : svp-sd-2017-09.pdf