Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozpis aktivit – školní družina

  Ranní družina 6:30 – 8:20 Odpolední družina 11:40 –15:00 Kroužek 
Pondělí plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – výtvarná činnost, prostorová tvorba, pracovní činnosti, volné hry, pohybové hry, pobyt venku (lesopark nebo školní zahrada)  německý jazyk:

  1. třída: 11:45 až 12:30
  2. třída: 12:35 až 13:20
Úterý plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – přírodovědné aktivity, pohybové hry venku, volné hry (lesopark nebo školní zahrada)
Středa plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – animoterapie (hipoterapie), péče o zvířata, relaxace se zvířaty, volné hry, pohybové hry, pobyt venku (lesopark nebo školní zahrada)
Čtvrtek plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – hudební výchova, hudebně-pohybové hry, rytmizace, volné hry, pohybové hry, pobyt venku (lesopark nebo školní zahrada)
Pátek plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost pohybové hry, volné hry, pohybové hry, pobyt venku (lesopark nebo školní zahrada)