Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stravování

Stravování je smluvně zajištěno v jídelně Mateřské školy Pod Kalichem Třebušín.

Cena za oběd je 32 Kč.

Vyplněnou přihlášku ke stravování (v příloze) je třeba odevzdat ve sborovně Svobodné ZŠ (tedy nikoliv v jídelně MŠ Pod Kalichem Třebušín).

Rodiče si musí pro svoje děti zajistit stravování individuálně dle postupu stanoveného v dokumentu Systém stravování (v příloze).

Systém objednávek – 1. TŘÍDA – zde

Systém objednávek – 2. TŘÍDA – zde

Sytém objednávek – 3. TŘÍDA – zde

Dotazy: Zuzana Čermáková, administrativní pracovnice, mail: stravovani@svobodnazs.cz

Přihláška - STRAVOVÁNÍ
Titulek : (362 KB)
Název : prihlaska-stravovani.pdf
Řád školní jídelny
Titulek : (185 KB)
Název : rad-skolni-jidelny.pdf
Systém stravování ve školní jídelně MŠ Pod Kalichem Třebušín
Titulek : (396 KB)
Název : system-stravovani-ve-skolni-jidelne-ms-pod-kalichem-trebusin.pdf