Svobodná základní škola, o.p.s.

Přidejte se k nám

Chcete se zapojit do našeho projektu?

Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy na adrese reditel@svobodnazs.cz.

Vítána je i jakákoliv jiná dobrovolná pomoc: při shánění finančních prostředků (fundraising), při pořádání slavností roku, nabídka pomůcek a vybavení pro školu. A tak dále, možností je jistě mnoho.