Svobodná základní škola, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017