Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

5. třída

Stránky jednotlivých tříd jsou (krom rozvrhu) chráněny heslem.

Zákonní zástupci zde naleznou:

  • kalendář s akcemi a důležitými událostmi třídy i celé školy
  • „vzkazovník“ aneb důležité informace pro komunikaci o běžném i mimořádném chodu třídy –  suplování, zápisy z třídních schůzek, podrobnosti ke školním výletům atp.