Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Děvčata z pokoje 28 (vzdělávací výstava pro školy a veřejnost)

 

Obsahem projektu je zpřístupnění vzdělávací výstavy Děvčata z pokoje 28 školám a široké veřejnosti.
Výstava přibližuje život několika mladých židovských děvčat, vězněných v terezínském ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na jednotlivých panelech je přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale především malé radosti a silná přátelství, která na tomto místě vznikala.
Výstava vznikla péčí německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu i v ČR stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Panely představují srozumitelným způsobem život několika mladých židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově.
Výstava je zpracována v českém a německém jazyce. Stejná výstava je již umístěna v Židovském muzeu v Praze.
Unikátností expozice je umístění výstavy přímo do města Terezína, kde dívky z pokoje 28 své životy skutečně prožívaly.
Výstava byla zahájena 17. 11. 2017 vernisáží spojenou s besedou s autorkou výstavy paní Hannelore Brenner-Wonschick.

Dostupnost výstavy:

Prostory bývalých dělostřeleckých kasáren – Akademická 409, Terezín. Vstupné dobrovolné.

Od 9. 3. 2019 je výstava začleněna pod stálou expozici Centra studií genocid Terezín. Až do konce r. 2019 bude výstava z provozních důvodů přístupná pouze v českém jazyce.

Individuální prohlídky:

středa až neděle: 11-15

Mimo uvedené dny a časy jsou prohlídky možné po předchozí domluvě – alespoň den dopředu – na tel. čísle 603 218 168 (p Sobotka).

 

Skupinové komentované prohlídky:

V českém, německém nebo anglickém jazyce.

Zájemci kontaktujte prosím s předstihem průvodce Lukáše Lva: 723 972 508; lukas210@post.cz

 

Projekt finančně podpořili:

Software AG Stiftung částkou 5 000 Euro, Českoněmecký fond budoucnosti částkou 30 000 Kč a Ústecká komunitní nadace částkou 12 000 Kč.

Firma Transco Bohemia s.r.o. zdarma přepravila německou verzi výstavy od Bodamského jezera.

 

Výstava Děvčata z pokoje 28 bude v prostorách bývalých dělostřeleckých kasáren (Akademická 409) probíhat v letech 2017 až 2019.

Přínos projektu:

– Seznámení mládeže a široké veřejnosti s detaily historie terezínského ghetta na konkrétních osobních příbězích mladých židovských dívek.
– Umožnění zpřístupnění již existující výstavy v ČJ (a doprovodných materiálů a publikací v NJ) v České republice, konkrétně přímo ve městě Terezín, jehož se obsah výstavy přímo dotýká.
– Zahájení intenzivnějšího kontaktu Svobodné základní školy, o.p.s. s organizací Room 28 e.V., který se tak stane základem pro dlouhodobou budoucí spolupráci (plánovány jsou konference, divadelní workshopy a vzdělávací programy pro mládež).

Text k výstavě
Titulek : (305 KB)
Název : text-k-vystave.pdf