Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Individuální vzdělávání žáka

Dle ustanovení § 41 školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění) může zákonný zástupce písemně požádat o individuální vzdělávání žáka. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení.

Žádost o povolení indiv. vzdělávání žáka
Titulek : Žádost o povolení indiv. vzdělávání žáka (191 KB)
Název : zadost-o-individualni-vzdelavani-2.docx