Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Iva Dočekalová

Od ledna 2023 působím jako školní speciální pedagog na Svobodné základní škole, o.p.s.

V roce 2013 jsem úspěšně ukončila studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, pedagogické fakultě, v oboru speciální pedagogika a učitelství přírodopisu pro 2. stupeň a střední školy. Následně jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem se zabývala diagnostikou specifických poruch učení (především dyslexie, dysgrafie a dysortografie). Poté jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a „osud mne zavál“ z Moravy na sever Čech. Po rodičovské dovolené jsem začala pracovat v mateřské škole, ve třídě s upraveným vzdělávacím program. Pracovní cestu mi zkřížila nová nabídka práce sdíleného školního speciálního pedagoga, kterou jsem s nadšením přijala. Ráda bych pomáhala nejen žákům, ale i pedagogům a rodičům na cestě při překonávání překážek souvisejících se školním neúspěchem v důsledku speciálních vzdělávacích potřeb či jiných obtíží.