Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Jaroslav Holý

Jsem rodilý Ústečan a prakticky už na základní škole jsem věděl, že bych rád byl jednou učitelem. Již během studií na UJEP jsem nastoupil jako elév na ZŠ a druhý rok se stal třídním učitelem. Nicméně tehdejší situace v „tradičním“ školství nebyla moc optimistická, takže jsem se po 5 letech vydal na jinou dráhu, kdy jsem se specializoval nejdříve na interní komunikaci ve velkých společnostech a po cca 4 letech jsem se přesunul do oblasti HR – Human Resources/Řízení lidských zdrojů. Každopádně po letech jsem zjistil, že mě opět začíná velmi zajímat oblast vzdělávání – jsem tátou 2 malých rošťáků, kteří jsou v první, respektive šesté třídě. A protože se mi moc nezamlouvá klasický způsob výuky, tak jsem s radostí uvítal nabídku působit ve waldorfském školství, které je skutečně velmi odlišné od toho tradičního. Zároveň jsem dostal možnost absolvovat několik dní jako pozorovatel výuky na obou stupních Svobodné ZŠ a už po několika hodinách jsem věděl, že tady chci pracovat a žít. Jako svou přidanou hodnotu vidím to, že kromě zkušeností ze školství mohu přidávat do výuky spoustu informací, znalostí a dovedností získaných jako HR manažer, kde jsem se mimo jiné věnoval i rozvoji a vzdělávání zaměstnanců.