Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Katarína Králiková

Študovala som súkromne v Prahe vzdelávanie Vrastanie do Antroposofie cez bytosť Eurytmie s Jörgom Schröderom (september 2008 – jún 2010).

Eurytmii sa venujem od roku 1997, chodila som na kurzy pre verejnosť a potom sme sa pokúsili vytvoriť na errytmickej škole vo Viedni skupinku Slovákov, ktorí by študovali popri zamestnaní, ale to sme po prvom trimestri ukončili ako pokus neúspešný.

Za dovzdelávanie v eurytmii považujem aj kurz Intuitívnej pedagogiky 2008-2013 (volne až do dnes), ktorá má veľa eurtmických prvkov. Kurz prebieha vo Freiburgu pod vedením Pära Ahlboma – skladatela, hudobníka, eurytmisty a waldorfského učitela.