Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kateřina Braunová

Jmenuji se Kateřina Braunová. Pocházím z Děčína, kde jsem díky rodičům a kamarádům z turistického oddílu prožila krásné dětství a poznala velký kus naší země. Vystudovala jsem Obchodní akademii, ale už na střední škole jsem věděla, že tudy moje cesta nevede. Hned po maturitě jsem začala pracovat jako vychovatelka v Domově sociální péče s dětmi s mentálním a tělesným postižením.

Vystudovala jsem pedagogické minimum, následně pak bakalářský stupeň speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii a logopedii v Liberci a návazné magisterské studium speciální pedagogiky v Hradci Králové. Měla jsem příležitost získat zkušenosti ve speciálním školství v Děčíně a Praze, ale i jako domácí pečovatelka lidí s těžkým tělesným postižením ve Spinal Home Agency v Londýně.

Po narození mé první dcery jsme se s manželem přestěhovali do Velvar, kde se nám narodila druhá dcera. Díky ní jsem dostala možnost nahlédnout na svůj obor také z pozice rodiče, což je pro mě velmi cenné. Dcera má tělesný handicap, a tak jsem se začala více zabývat jógou jako jednou z možností terapie. Jógu již několik let studii v kurzu Jóga do hloubky. Ve Velvarech jsme spolu s dalšími nadšenci založili volnočasové centrum, jehož jsem byla nějaký čas koordinátorkou. Také jsem zde vedla kurzy jógy pro děti, dospělé i seniory a příměstské tábory pro děti.  Působila jsem také na základní škole ve Velvarech jako učitelka přípravné třídy, logoped a speciální pedagog. Ve Velvarech jsme s rodinou prožili krásných 12 let. Ale chyběly nám tam  kopce, lesy, zahrada, a proto jsem se odhodlali ke změně a stěhujeme se do Chudoslavic.

Svobodnou základní školu jsme vybrali pro naši mladší dceru, jako místo, kde se bude moci plně rozvíjet v klidném a harmonickém prostředí. Když jsem dostala možnost převzít práci speciálního pedagoga a asistenta pedagoga, byla jsem nesmírně ráda. Od prosince 2020 působím ve škole také jako výchovná poradkyně.