Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Marcela Žišková

Ve Svobodné ZŠ pracuji jako učitelka německého jazyka a asistentka pedagoga. Vystudovala jsem Učitelství německého jazyka na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po škole jsem se několik let věnovala učitelské a lektorské činnosti. Následně mne život od žáků a studentů odvál do prostředí firem, kde jsem využívala především své znalosti německého a anglického jazyka.

O waldorfskou pedagogikou jsem se začala více zajímat především díky svým třem dětem. S nimi přišlo mnoho nové inspirace a znovunalezení zájmu o různé přístupy k výchově a vzdělávání. S přibývajícím věkem dětí jsem se proto k výuce němčiny postupně vrátila. Nyní se těším z počínající spolupráce se Svobodnou ZŠ.

Baví mne zahrada, výlety do přírody, knihy, kolo, šití a vaření. Žijeme v malé vesničce nedaleko Třebušína.