Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozvrh 3. třídy

PŘEDMĚTY:                                                                              VYUČUJÍCÍ:

E   epochové vyučování        KV -  Kateřina Vlasáková 
M-c  cvičná matematika         KB -  Kristýna Brabcová 
Č-c  cvičný český jazyk        PT -  Petr Tomášek 
Aj  anglický jazyk          AS -  Alena Magdalena Schnellyová
Nj  německý jazyk (jde o kroužek)   AK -  Alena Klčová
Čajs. člověk a jeho svět        
PV  pracovní výchova         
VV  výtvarná výchova
HV  hudební výchova
TV  tělesná výchova
Tv-E eurytmie