Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozpis aktivit školní družiny

  Ranní družina 6:45 – 9:00* Odpolední družina 12:00 –15:00* Kroužek 
Pondělí plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – výtvarná činnost, prostorová tvorba, pracovní činnosti, volné hry, pohybové hry, pobyt venku (školní zahrada)  německý jazyk:

1. třída: 12:10 až 12:40

3. třída: 13:45 až 14:30

Úterý plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – přírodovědné aktivity, pohybové hry venku, volné hry (okolí školy) německý jazyk:

2. třída: 13:30 až 14:00

přírodovědný kroužek:

14:00 až 15:00

včelaření:

1x za 14 dní: 14:00 až 16:00

Středa plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – přírodovědné aktivity, pohybové hry venku, volné hry, pobyt venku (okolí školy)  keramika:

13:45 až 14:45

Čtvrtek plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost – pohybové hry, rytmizace, volné hry, pobyt venku (školní zahrada)
Pátek plnění individuálních potřeb dítěte, relaxace, aktivity rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, hry klidová činnost po obědě, plnění individuálních potřeb dítěte, hlavní řízená činnost péče o zvířata, relaxace se zvířaty, volné hry, pohybové hry, pobyt venku (okolí školy)

 

* V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.