Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Pavel Seleši (mentor a garant)

pavel_selesi_fotoPavel Seleši je hlavním mentorem a garantem kvality waldorfského vzdělávání na Svobodné základní škole, o.p.s. Zastupuje tím i Asociaci waldorfských škol ČR, jíž je Svobodná základní škola, o.p.s. členem.

Je dlouholetým waldorfským pedagogem a ředitelem Základní školy waldorfské v Jinonicích. Stál u zrodu Akademie sociálního umění Tabor, která se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie).

Na Svobodné základní škole, o.p.s. provádí hospitace, konzultace a podle potřeby připravuje besedy pro rodiče zaměřené na specifické otázky vzdělávání dětí na škole waldorfského typu.