Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Poradenské místo v Litoměřicích

Od září 2019 otevíráme Kontaktní poradenské místo v Litoměřicích.

Tento projekt „Vznik a vybavení kontaktního poradenského místa v Litoměřicích a jeho provoz“ je podpořený z Nadace Jistota KB a je zaměřen na vznik a vybavení kontaktního poradenského místa pro žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky. Kontaktní poradenské místo bude zřízeno v Litoměřicích a bude nabízet jedenkrát týdně 4 hodiny poradenství a doprovázení, krizovou pomoc a komplexní a multidisciplinární práci s rodinou. Poradenství bude zaměřené na prevenci, diagnostiku a odbornou pomoc dětem ohroženým fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním a také dětem v náročných životních situacích. Doplňkově bude poradenství poskytováno také dětem se specifickými poruchami učení a chování.

Služby kontaktního poradenského místa bude zajišťovat speciální pedagožka a výchovná poradkyně paní Mgr. Karolína Ranglová.

Kontaktní poradenské místo bude otevřeno v Litoměřicích, ul. Jarošova 494/23 od 1.9.2019 do 30.6.2020. Příjem objednávek do poradenského kontaktního místa na emailu:  specialni.pedagog@svobodnazs.cz