Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Škola, která děti připraví pro život II

 

 

 

 

Projekt:  Škola, která děti připraví pro život II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013916

Doba realizace:  od 1.9.2019 do 31.8.2021

Projekt „Škola, která děti připraví pro život“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

V tomto projektu je podpora rozdělena na podporu činností v základní škole a na podporu činností v družině.

V základní škole bude podpořeno působení speciálního pedagoga, bude probíhat doučování žáků a budou probíhat setkávání s rodiči na odborná témata.

Pedagogové se budou vzdělávat formou kurzů DVPP v tématech osobnostně sociálního rozvoje, v tématech zaměřených na inkluzi a v ICT. Plánujeme také zapojení odborníka z praxe do výuky.

Ve školní družině bude nově působit školní asistent, děti se budou moci zapojit ve čtenářském klubu a budou probíhat projektové dny.

Pracovníci družiny absolvují vzdělávání v tématech osobnostně sociálního rozvoje a plánujeme také zapojení odborníka z praxe do neformální výuky v družině.