Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Škola, která děti připraví pro život

 

 

 

 

Projekt:  Škola, která děti připraví pro život

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006997

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Datum zahájení: 1.9.2017

Předpokládané datum ukončení: 31.8.2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Název projektu CZ: Škola, která děti připraví pro život

 

Projekt „Škola, která děti připraví pro život“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků školy, podporu profesní (rozvoj pedagogických pracovníků) a na vytvoření spolupracovní atmosféry mezi školou a rodiči.

Cílem je vyjít vstříc potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte v souladu s cílem školy – rozvinout vlohy dítěte do té míry, aby bylo v dospělosti schopno vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně zaměřeného jednání.

 

Projektem jsou podpořeny:

Čtenářský klub

Klub zábavné logiky a deskových her

Doučování žáků

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Vzájemná spolupráce pedagogů

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola vede jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.