Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozvrh 1. třídy

PŘEDMĚTY:                                                                              VYUČUJÍCÍ:

E   epochové vyučování        OS -  Otakar Szaffner 
Aj  anglický jazyk          ZČ -  Zuzana Čermáková         
Čajs. člověk a jeho svět        AK -  Alena Klčová        
PV  pracovní výchova         
VV  výtvarná výchova
HV  hudební výchova
TV  tělesná výchova
Tv-E eurytmie