Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozvrh 5. třídy

PŘEDMĚTY:                                                                              VYUČUJÍCÍ:

E   epochové vyučování        KS -  Kateřina Szaffnerová 
M-c  cvičná matematika         LB -  Lucie Bartošová 
Č-c  cvičný český jazyk        VŽ -  Věra Žáková
Aj  anglický jazyk          Ka. K - Katarína Králiková 
Nj  německý jazyk (jde o kroužek)   
Čajs. člověk a jeho svět         
INF  informatika
PV  pracovní výchova         
VV  výtvarná výchova
HV  hudební výchova
TV  tělesná výchova
Tv-E eurytmie