Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Rozvrh 6. třídy

PŘEDMĚTY:                                                                              VYUČUJÍCÍ:

E   epochové vyučování        AS -  Alena Magdalena Schnellyová 
M-c  cvičná matematika         KV -  Kateřina Vlasáková 
Č-c  cvičný český jazyk        EČ -  Eliška Čtvrtníková 
A/N  anglický / německý jazyk     LB -  Lucie Bartošová 
ČaSp. člověk a společnost        OS -  Otakar Szaffner 
PV  pracovní výchova         Ka. K - Katarína Králiková
VV  výtvarná výchova
HV  hudební výchova
TV  tělesná výchova
Tv-E eurytmie