Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

S přírodou v praxi a každý den

Životní prostředí a péče o zdroje jsou prioritou naší školy. V září 2020 nastoupí žáci 2. stupně do nového objektu v Jarošově ulici v Litoměřicích  – budou se zde starat o rozlehlou zahradu (stromy, okrasné i keře s jedlými plody, vyvýšené záhony s pěstováním rostlin), která bude místem pro praktické pozorování života v přírodě (koloběh vody, opylování, fotosyntéza, hmyzí domečky). Vedle toho bude zahrada sloužit k odpočinku a venkovní výuce dalších předmětů.

Aby to bylo možné, podpořil nás Nadační fond Severočeská voda částkou 30 000 Kč na nákup potřebného vybavení a nářadí pro práci na zahradě.

Děkujeme!