Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace stanoviska k budoucímu prostorovému zázemí a ke kapacitě školy

Vážení příznivci naší školy.

Od našeho posledního stanoviska k prostorovému zázemí školy již uplynul nějaký ten čas, a proto jsme zde s jeho aktualizací a dalšími novinkami.

V závěru školního roku 2018/2019 jsme v Třebušíně dokončili zázemí pro 1. stupeň základní školy (s celkovou kapacitou 80 žáků).

Se souhlasem obce se nám podařilo zřídit ve školní budově novou kmenovou učebnu z prostor bývalého kina. Nová učebna je koncipována jako multifunkční a slouží nejen potřebám základní školy, ale také obci za účelem promítání filmů, pořádání akcí pro veřejnost a jako zázemí pro zasedání zastupitelstva.

Speciální poděkování patří skupině křesťanských dobrovolníků Urk Goes z Holandska, která během letních prázdnin 2019 vymalovala společné prostory školy (chodbu a jídelnu), zrealizovala dřevěné obložení školní jídelny a finančně přispěla na renovaci prostor schodiště.

Kapacita 1. stupně základní školy je téměř naplněna. Volná máme v současné době 2 místa a o případných přestupech lze jednat do stávajícího 2., 3. či 5. ročníku.

Od školního roku 2020/2021 budou možné další přestupy na 2. stupeň základní školy. V případě Vašeho zájmu piště na adresu reditel@svobodnazs.cz a budete přizváni na besedy pro rodiče s těmito tématy:

  1. 3. 2020 – Jak se učí informatika na waldorfské škole (Ing. Pavel Seleši, mentor školy)
  2. 4. 2020 – Výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni waldorfské školy (Mgr. Hana Drastichová)

Kritéria pro přestup jsou podrobně popsána zde.

Prostory pro 2. stupeň základní školy jsou zajištěny na adrese Jarošova 494/23 v Litoměřicích. Zde plánujeme zahájit výuku v září 2020, kdy se do budovy přestěhují 6. a 5. ročník ZŠ. Lokalita školní budovy je velmi dobrá – v centru Litoměřic, k dispozici je školní zahrada.

Do července 2023 bude mít naše škola k dispozici 3 učebny v patře budovy (včetně nezbytného zázemí). Od srpna 2023 bude mít naše škola pronajatu celou školní budovu. Smlouva o podnájmu je uzavřena do roku 2035.

V současné době připravujeme:

  • rekonstrukci 3 kmenových učeben v patře (realizace duben až červen 2020),
  • rekonstrukci dvora, dílen a školní zahrady – 730 m2 (realizace do k. r. 2020)
  • rekonstrukci společenského sálu (realizace do k. r. 2022)
  • celková rekonstrukce budovy (průběžně do r. 2023)

Pro realizaci nezbytných rekonstrukcí a stavebních úprav vítáme tipy na finanční zdroje (granty, projektové výzvy, potenciální sponzory).

Stravování máme zajištěno v Centrální školní jídelně, provozovně Máchovy schody. Ve stejné budově máme se Soukromou střední odbornou školou Litoměřice s.r.o. sjednán pronájem školní tělocvičny.

Pokračujeme tedy k cíli vybudovat kvalitní školu s kompletními oběma stupni ZŠ.

Připravujeme se již i na zápisy do 1. ročníku, které proběhnou v dubnu 2020. Připravili jsme pro zájemce cyklus tří setkání na téma průběh výuky na waldorfské škole. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování – toto potvrzení bude zohledněno jako zvýhodňující kritérium při zápise do 1. ročníku. Zájemci o bližší informace, prosím piště na adresu reditel@svobodnazs.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu.

Věříme, že budeme i nadále kráčet na naší společné cestě za poznáním.

Katarína Hurychová, ředitelka