Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Správní řízení

Na tomto místě jsou zveřejňována rozhodnutí správních řízení, která jsou doručována veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu.

Výsledky zápisu do první třídy (formou rozhodnutí ve správním řízení) pro školní rok 2023/2024 naleznete v přiloženém souboru.

Místo, lhůta a způsob, jakým lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím:

Proti rozhodnutí ve správním řízení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Svobodná základní škola, o.p.s. a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

ZÁPIS - Rozhodnutí o přijetí - 2023
Titulek : ZÁPIS - Rozhodnutí o přijetí - 2023 (646 KB)
Název : 2023-05-sr-rozhodnuti-o-prijeti.pdf