Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí dětem dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 2 400 Kč za rok.
Vedoucí vychovatelkou družiny a zároveň zástupkyní ředitelky školy je Kristýna Brabcová.

Provozní doba:
7:30 – 8:45
12:00 – 15:00

V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.

Související služby školní družiny:
7:44 – doprovod dětí z autobusové zastávky v Třebušíně do družiny (po dohodě)

8:15 – doprovod dětí autobusem z Litoměřic do Třebušína

doprovod dětí na autobus do Litoměřice s časy odjezdů: 13:13, 14:13, 15:13

(ve spoji v 15:13 je zajištěn – kromě čtvrtků –  doprovod do Litoměřic)

Doprovod v autobuse je zajištěn formou dobrovolnické služby.

Ve školním roce 2019/2020 nabízí školní družina tyto zájmové kroužky:

  • Němčina
  • Keramika
  • Výtvarka
  • Čtenářský klub
  • Orchestr

Cena za kroužky je stanovena v platném ceníku služeb.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.
V rámci družiny budeme také pečovat o blízké okolí školy – vysazovat zeleň a květiny, zametat, hrabat listí apod. Vše v závislosti na počasí a aktuální potřebě. Děti se tak naučí odpovědnosti za své okolí a aktivně se zapojí do utváření prostředí, ve kterém budou trávit svůj čas.

V letošním roce nás čeká také několik projektových dnů a pěkných setkání společně s organizacemi Lesy ČR a Technický klub mládeže z Litoměřic.

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

Přihláška do školní družiny
Titulek : Přihláška do školní družiny (45 KB)
Název : sd-prihlaska-19-20.docx