Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí v Třebušíně dětem dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 2 400 Kč za rok.
Vedoucí vychovatelkou družiny a zároveň zástupkyní ředitelky školy je Kristýna Brabcová.

Provozní doba:
7:30 – 8:45
12:00 – 15:00

V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.

Související služby školní družiny:
7:43 – doprovod dětí z autobusové zastávky v Třebušíně do družiny (po dohodě)

8:14 – doprovod dětí autobusem z Litoměřic do Třebušína

doprovod dětí na autobus do Litoměřice s časy odjezdů: 13:12 a 15:12

(ve spoji v 15:12 je zajištěn – kromě čtvrtků –  doprovod do Litoměřic)

Doprovod v autobuse je zajištěn formou dobrovolnické služby.

Ve školním roce 2020/2021 nabízí školní družina tyto zájmové kroužky:

  • Němčina (pouze pro žáky 4. ročníku)
  • Keramika (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 25 žáků)
  • Umělecké tvoření (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 15 žáků)
  • Čtenářský klub (pro žáky 2., 3., 4. ročníku, kapacita klubu je 10 žáků)
  • Pohybem k radosti (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 12 žáků)

Cena za kroužky je stanovena v platném ceníku služeb.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.
V rámci družiny budeme také pečovat o blízké okolí školy – vysazovat zeleň a květiny, zametat, hrabat listí apod. Vše v závislosti na počasí a aktuální potřebě. Děti se tak naučí odpovědnosti za své okolí a aktivně se zapojí do utváření prostředí, ve kterém budou trávit svůj čas.

V letošním roce nás čeká také několik projektových dnů a pěkných setkání společně s místními organizacemi a spolky.

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

ŠD – Přihláška – 20-21
Titulek : ŠD – Přihláška – 20-21 (45 KB)
Název : sd-prihlaska-20-21.docx