Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí v Třebušíně dětem dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 3 500 Kč za rok. Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Vedoucí vychovatelkou družiny je Bc. Eva Petrová. Kontakt: druzina@svobodnazs.cz; 730 134 654

Provozní doba:
ranní družina 7:30 – 8:45
odpolední družina pondělí – pátek; 12:00 – 15:30

V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.

Související služby školní družiny:

Školní družina zajišťuje doprovod dětí na autobus do Litoměřic s časy odjezdů:

  • 15:13 – v rámci školní družiny

Škola zajišťuje doprovod dětí ze zastávky autobusu v Třebušíně do školy s časy příjezdů z Litoměřic:

  • 7:44 – po předchozí domluvě
  • 8:44 – vždy

Škola dále nabízí doprovod v autobuse v těchto spojích:

  • 8:15 – z Litoměřic do Třebušína (sraz od 8:00 na autobusovém nádraží, nástupiště č. 2)
  • 15:13 – z Třebušína do Litoměřic (krom čtvrtků)

Doprovod v autobuse zajišťuje škola prostřednictvím pedagogů, kteří mají za tímto účelem uzavřenu Smlouvu pro výkon dobrovolnické činnosti. Jde tedy o práci nad rámec pracovní doby, konanou ze strany pedagogů dobrovolně ve prospěch dětí a jejich zákonných zástupců. Odpovědnost za dítě zůstává po dobu doprovodu plně na zákonných zástupcích dětí.

Ve školním roce 2022/2023 nabízí školní družina tyto zájmové kroužky:

  • Keramika pro začátečníky (zejména pro žáky 1 a 2. ročníku, kapacita kroužku je max 15 žáků)
  • Keramika pro pokročilé (zejména pro žáky 3 ,4. a 5. ročníku, kapacita kroužku je max 15 žáků)
  • Výtvarný kroužek (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 15 žáků)
  • Nejen jóga pro děti (cvičení pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 15 žáků)

Cena za kroužky je stanovena v platném ceníku služeb.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.

Školní družina  využívá sportoviště v Třebušíně, zámeckou zahradu a okolí školy k pohybu a hrám ve venkovním prostředí, pečujeme o blízké okolí školy a aktivně se snažíme vytvářet bezpečné a vlídné prostředí. Naše aktivity volíme s ohledem na počasí a aktuální potřebě dětského kolektivu. Učíme se odpovědnosti za své okolí a aktivně se snažíme utvářet prostředí, ve kterém trávíme svůj čas. Máme rádi společenské a deskové hry a rádi tvoříme.

O všech podrobnostech informujeme rodiče na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního.

ŠD - Přihláška - 22-23
Titulek : ŠD - Přihláška - 22-23 (665 KB)
Název : sd-prihlaska-22-23.pdf
SZŠ - švp školní družiny 22-23
Titulek : SZŠ - švp školní družiny 22-23 (847 KB)
Název : szs-svp-skolni-druziny-22-23.pdf
SZŠ vniřní řád školní družiny 22-23
Titulek : SZŠ vniřní řád školní družiny 22-23 (1 MB)
Název : szs-vnirni-rad-skolni-druziny-22-23.pdf