Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí v Třebušíně dětem dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 2 400 Kč za rok.
Vedoucí vychovatelkou družiny a zároveň zástupkyní ředitelky školy je Kristýna Brabcová.

Provozní doba:
ranní družina 7:30 – 8:45
odpolední družina pondělí –čtvrtek 12:00 – 16:30; v pátek 12:55 – 15:00

V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.

Související služby školní družiny:
7:44 – doprovod dětí z autobusové zastávky v Třebušíně do družiny (po dohodě)

8:15 – doprovod dětí autobusem z Litoměřic do Třebušína (kromě čtvrtků – v tento den zajištěn jen dohled při nástupu do autobusu a doprovod z autobusové zastávky do školy)

  • doprovod dětí na autobus do Litoměřic v 15:13 (ve spoji v 15:13 je zajištěn – krom čtvrtků –  doprovod do Litoměřic)
  • v září a říjnu doprovod na spoj ve 13:15 do Litoměřic.

Doprovod v autobuse je zajištěn formou dobrovolnické služby. Z výjimečných provozních důvodů (např. velká nemocnost ped. pracovníků) proto může dojít k situaci, že v úterý a ve středu bude u výše uvedených spojů zajištěn pouze dohled při nástupu do autobusu a doprovod mezi autobusovou zastávkou a školou.

Ve školním roce 2021/2022 nabízí školní družina tyto zájmové kroužky:

  • Keramika pro začátečníky (zejména pro žáky 1 a 2. třídy, kapacita kroužku je max 15 žáků)
  • Výtvarný kroužek (pro žáky všech tříd, kapacita kroužku je 15 žáků)
  • Keramika pro pokročilé (zejména pro žáky 3 a 4. třídy, kapacita kroužku je max 15 žáků)

Cena za kroužky je stanovena v platném ceníku služeb.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.

Školní družina  využívá sportoviště v Třebušíně, zámeckou zahradu a okolí školy k pohybu a hrám ve venkovním prostředí, pečujeme o blízké okolí školy a aktivně se snažíme vytvářet bezpečné a vlídné prostředí. Naše aktivity volíme s ohledem na počasí a aktuální potřebě dětského kolektivu. Učíme se odpovědnosti za své okolí a aktivně se snažíme utvářet prostředí, ve kterém trávíme svůj čas. Máme rádi společenské a deskové hry a rádi tvoříme.

O všech podrobnostech informujeme rodiče na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

ŠD - Přihláška 21-22
Titulek : ŠD - Přihláška 21-22 (678 KB)
Název : sd-prihlaska-21-22-2.pdf
ŠVP školní družiny
Titulek : ŠVP školní družiny (986 KB)
Název : szs-svp-skolni-druziny-21-22.pdf
ŠD - Vnitřní řád - 21-22
Titulek : ŠD - Vnitřní řád - 21-22 (1 MB)
Název : szs-vnirni-rad-skolni-druziny-21-22.pdf