Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní družina

Svobodná základní škola nabízí v Třebušíně dětem dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 3 500 Kč za rok. Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Vedoucí vychovatelkou družiny je Bc. Eva Petrová. Kontakt: druzina@svobodnazs.cz; 730 134 654

Provozní doba:
ranní družina 7:30 – 8:45
odpolední družina pondělí – pátek; 12:00 – 15:30

V závislosti na rozvrhu hodin jednotlivých ročníků v daném školním roce.

Související služby školní družiny:

Škola zajišťuje doprovod dětí na zastávku autobusu do Litoměřic s časy odjezdů: 

  • 15:12 – v rámci školní družiny

Škola zajišťuje doprovod dětí ze zastávky autobusu v Třebušíně do školy s časy příjezdů z Litoměřic:

  • 7:43 – po předchozí domluvě
  • 8:43 – v měsíci září vždy, dále po předchozí domluvě

Škola dále nabízí doprovod v autobuse v těchto spojích v měsíci září, dále po dohodě:

  • 8:14 – z Litoměřic do Třebušína (sraz od 8:00 na autobusovém nádraží, nástupiště č. 2)
  • 15:12 – z Třebušína do Litoměřic (krom čtvrtka)

Dohled při nástupu žáků do autobusu je zajištěn celoročně. Několikaleté zkušenosti ukázaly, že zácvik během září je pro samosttané cestování dětí dostatečný.

Doprovod v autobuse zajišťuje škola prostřednictvím pedagogů, kteří mají za tímto účelem uzavřenu Smlouvu pro výkon dobrovolnické činnosti. Jde tedy o práci nad rámec pracovní doby, konanou ze strany pedagogů dobrovolně ve prospěch dětí a jejich zákonných zástupců. Odpovědnost za dítě zůstává po dobu doprovodu plně na zákonných zástupcích dětí. 

Ve školním roce 2023/2024 nabízí školní družina tyto kroužky zájmového a neformálního vzdělávání:

  • Ruční práce – v pondělí (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 12 žáků) – vedoucí: Petra Zídková Benková
  • Sportovní kroužek – v úterý (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 15 žáků) – vedoucí: Tereza Hýžová Majerová
  • Keramika pro pokročilé – ve středu (zejména pro žáky 3. a 4. ročníku, kapacita kroužku je 12 žáků) – vedoucí: Eva Petrová
  • Svět kolem nás – ve čtvrtek (pro žáky všech ročníků, kapacita kroužku je 12 žáků) kroužek se zaměřením na výtvarné techniky v přírodě – vedoucí: Tereza Hýžová Majerová
  • Keramika pro začátečníky – v pátek (zejména pro žáky 1. a 2. třídy) – vedoucí: Eva Petrová

Cena za kroužky je stanovena v platném ceníku služeb.

Kroužky školní družiny jsou otevřeny také dětem z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.

Školní družina  využívá sportoviště v Třebušíně, zámeckou zahradu a okolí školy k pohybu a hrám ve venkovním prostředí, pečujeme o blízké okolí školy a aktivně se snažíme vytvářet bezpečné a vlídné prostředí. Naše aktivity volíme s ohledem na počasí a aktuální potřebě dětského kolektivu. Učíme se odpovědnosti za své okolí a aktivně se snažíme utvářet prostředí, ve kterém trávíme svůj čas. Máme rádi společenské a deskové hry a rádi tvoříme.

O všech podrobnostech informujeme rodiče na začátku školního roku a na průběžných třídních schůzkách.

Vnitřní řád školní družiny 23-24
Titulek : Vnitřní řád školní družiny 23-24 (992 KB)
Název : sd-vnitrni-rad-203-24.pdf
SZŠ - švp školní družiny 22-23
Titulek : SZŠ - švp školní družiny 22-23 (847 KB)
Název : szs-svp-skolni-druziny-22-23.pdf