Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Organizace zápisu

Zápis dětí do 1. třídy pro nový školní rok 2021/2022 proběhne v termínech úterý 6. dubna, středa 7. dubna a pondělí 12. dubna 2021 (vždy od 14:00 do 18:00).

V případě, že by zápis prezenční formou nebyl Vládou ČR umožněn, proběhne zápis ONLINE a prezenční setkání se uskuteční později. O této situaci budeme včas informovat na webových stránkách a všechny přihlášené zájemce o zápis.

Termín je nutno si předem rezervovat na adrese zastupce@svobodnazs.cz

Zápis bude probíhat v prostorách školy (na adrese Třebušín 115). K zápisu prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Kapacita 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 je 18 žáků.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

Ve dnech 6. a 7. dubna 2021 bude zápisu přítomna speciální pedagožka školy, Mgr. Kateřina Braunová. Tyto termíny jsou přednostně určeny zájemcům se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem narozeným od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.

Speciální pedagožka spolu se zákonnými zástupci dítěte (a ideálně též na základě pozorování práce dítěte při zápise) vyhodnocují, zda je vzdělávání v podmínkách Svobodné základní školy, o.p.s. pro dítě vhodné. Konečné rozhodnutí je na zákonných zástupcích dítěte.