Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Organizace zápisu

Zápis dětí do 1. třídy pro nový školní rok 2024/2025 proběhne v budově školy v Třebušíně 115 ve dnech 8., 9., 16. a 17. dubna, vždy od 14:00 do 17:00. 

Přesný termín si prosím rezervujte na adrese: lucie.simova@svobodnazs.cz 

S sebou si prosím přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz (zákonného zástupce). Veškeré další formality budou vyřízeny přímo na místě. 

Účast dítěte u zápisu je vyžadována.  Chceme dítěti umožnit zážitek přechodového rituálu do nové etapy života; a zároveň ve spolupráci se zákonnými zástupci posoudit a prodiskutovat školní zralost. Je v souladu se zájmem dítěte, aby u něj bylo ověřeno ještě před nástupem do školy, že pojetí vzdělávání podle ŠVP je vhodné z hlediska jeho potřeb i jeho školní připravenosti. Po konzultaci se zákonnými zástupci je možno, aby byla u zápisu k dispozici speciální pedagožka školy. 

Kapacita 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 je 16 žáků.

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Děti, které se narodily od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře. Děti narozené později než 31. 8. 2018 přijímáme pouze v případě nenaplněné kapacity 1. ročníku.

Desatero pro rodiče
Titulek : (206 KB)
Název : desatero-pro-rodice.pdf
Manuál rodičů waldorfského předškoláka
Titulek : (1 MB)
Název : manual-rodicu-waldorfskeho-predskolaka.pdf
Žádost - ZÁPIS - 2024
Titulek : Žádost - ZÁPIS - 2024 (187 KB)
Název : zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani-2024-1.pdf