Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Organizace zápisu

Zápis dětí do 1. třídy pro nový školní rok 2021/2022 proběhne i letos online. Více informací zde.

Kapacita 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 je 18 žáků.

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.