Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Organizace zápisu

Zápis dětí do 1. třídy pro nový školní rok 2022/2023 proběhne v budově školy v Třebušíně 115 ve dnech 6.4., 11.4. a 12.4. 2022, vždy od 14:00 do 17:00. 

Přesný termín si prosím rezervujte na adrese: zastupce@svobodnazs.cz 

S sebou si prosím přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz (zákonného zástupce). Veškeré další formality budou vyřízeny přímo na místě. 

Kapacita 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 je 20 žáků (kapacita navýšena dne 12. 4. 2022).

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do první třídy děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. Děti, které se narodily od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře. Děti narozené později než 31. 8. 2016 přijímáme pouze v případě nenaplněné kapacity 1. ročníku.

Desatero pro rodiče
Titulek : (206 KB)
Název : desatero-pro-rodice.pdf
Manuál rodičů waldorfského předškoláka
Titulek : (1 MB)
Název : manual-rodicu-waldorfskeho-predskolaka.pdf
Žádost - ZÁPIS - 2022
Titulek : Žádost - ZÁPIS - 2022 (103 KB)
Název : zadost-o-prijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani-2022.doc