Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Možnosti přestupu

Kritéria pro přijímání žáků v rámci správního řízení o přestupu:

Škola vede seznam zájemců o přestup. V případě volné kapacity v některém z ročníků je na poradě pedagogických pracovníků vyhodnoceno, komu ze zájemců bude uvolněné místo nabídnuto. Postupuje se přitom podle těchto kritérií:

  • sourozenec ve škole
  • náslech zákonného zástupce na hlavním vyučování (epoše)
  • dojezdová vzdálenost – upřednostňováni jsou zájemci v tomto pořadí:
    • s reálným bydlištěm do 15 km a s přímým autobusovým spojením
    • s reálným bydlištěm nad 15 km a s možností autobusového spojení (vč. přestupu)
    • s reálným bydlištěm nad 15 km bez možnosti autobusového spojení (vč. přestupu)

Možnosti přestupů jsou omezeny nejen kapacitou školy, ale také počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na jednu třídu (v souladu s § 17 Zákona č. 561/2004 Sb.). V případě přestupu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je vždy nutná konzultace zákonných zástupců se speciální pedagožkou školy, Mgr. Karolínou Ranglovou.

U přestupů upřednostňujeme zkušební docházku žáků po dobu alespoň 3 dnů.