Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Eliška Čtvrtníková

učitelka výtvarné a pracovní výchovy, vychovatelka školního klubu

Od mého raného dětství maluji, kreslím a modeluji. Dívám se na svět tvořivým způsobem. Od první třídy až do dospělosti jsem navštěvovala ZUŠ v Praze na Žižkově – výtvarný obor. Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, obor konzervování a restaurování knih a jiných materiálů. Škola mi dala hlavně vztah k historii, dějinám a zručnost.

Po škole jsem vystřídala mnoho pracovních pozic v Čechách i v zahraničí (Skotsko, Anglie, Španělsko). V Liberci v DDM jsem poprvé zkusila učitelskou profesi a zjistila jsem, že jsem na správné cestě. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor: učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ,SŠ a ZUŠ.

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „Putování, chůze, poutnictví…“, kdy jsem s přítelem obešla pěšky hranice České republiky. Chtěla jsem poukázat na to, že učitel by měl s dětmi poznávat místo, ve kterém žijí. A nechat děti, aby si našly svou cestu – ke světu, poznání a být jim při tom nápomocný…

Několik let jsem učila výtvarnou výchovu na ZŠ v Litoměřicích a vedla malování a tvoření pro nejmenší. Jsem cvičitelkou rolfpilates a rolfjogy. Zajímám se o propojování výtvarné výchovy s dramatikou a pohybem.

Žiju a tvořím ve vesnici pod Sedlem v Horních Chobolicích. Máme dvě dcery Zoru a Ronju.