Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Dokumentace ze zákona

Školní vzdělávací program základní školy je k dipozici k nahlédnutí u ředitelky školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Školní řád - VERZE PRO ŽÁKY - 20-21
Titulek : Školní řád - VERZE PRO ŽÁKY - 20-21 (572 KB)
Název : 04-skolni-rad-zakovsky-rad-fin.pdf
Školní řád a pravidla hodnocení žáků 20-21
Titulek : Školní řád a pravidla hodnocení žáků 20-21 (2 MB)
Název : 04-skolni-rad-a-pravidla-hodnoceni-zaku-2020.pdf
06 - Poskytování informací
Titulek : 06 - Poskytování informací (709 KB)
Název : 06-poskytovani-informaci.pdf
Postup vyřizování stížností
Titulek : Postup vyřizování stížností (1 002 KB)
Název : 14-vyrizovani-stiznosti-2021.pdf
ŠVP Školního klubu
Titulek : ŠVP Školního klubu (849 KB)
Název : svp_skolni-klub.pdf
SZŠ - švp školní družiny 20-21
Titulek : SZŠ - švp školní družiny 20-21 (982 KB)
Název : szs-svp-skolni-druziny-20-21.pdf
Vnitřní řád školní družiny 20-21
Titulek : Vnitřní řád školní družiny 20-21 (1 MB)
Název : szs-vnirni-rad-skolni-druziny-20-21.pdf
Vnitřní řád školního klubu 20-21
Titulek : Vnitřní řád školního klubu 20-21 (880 KB)
Název : szs-vnirni-rad-skolniho-klubu-20-21.pdf
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020
Titulek : Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020 (4 MB)
Název : szs-vyrocka-websize13-10-2020.pdf
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019
Titulek : Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019 (893 KB)
Název : auditorska-zprava-zs-trebusin-19.pdf