Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Dokumentace ze zákona

Školní vzdělávací program základní školy je k dipozici k nahlédnutí u ředitelky školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Zásady pro převod slov. hodnocení na klasifikaci
Titulek : Zásady pro převod slov. hodnocení na klasifikaci (568 KB)
Název : 04-skolni-rad-priloha-zasady-pro-prevod-na-klasifikaci.pdf
Školní řád (vč. pravidel pro hodnocení žáků)
Titulek : Školní řád (vč. pravidel pro hodnocení žáků) (2 MB)
Název : 04-skolni-rad-a-pravidla-hodnoceni-zaku-3.pdf
06 - Poskytování informací
Titulek : 06 - Poskytování informací (709 KB)
Název : 06-poskytovani-informaci.pdf
ŠVP školní družiny
Titulek : ŠVP školní družiny (983 KB)
Název : szs-svp-skolni-druziny-19-20.pdf
Vnitřní řád školní družiny
Titulek : Vnitřní řád školní družiny (1 MB)
Název : szs-vnirni-rad-skolni-druziny-19-20.pdf
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018
Titulek : Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 (5 MB)
Název : szs-vyrocka-2018-websize.pdf
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
Titulek : Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 (3 MB)
Název : szs-vyrocni-zprava-10-2017-websize.pdf
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
Titulek : Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 (7 MB)
Název : szs-vyrocni-zprava-15-10-2019-websize-i.pdf
Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016
Titulek : Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 (2 MB)
Název : szs-vyrocni-zprava-2016-websize-final-2.pdf
Zpráva nezávislého auditora za rok 2018
Titulek : Zpráva nezávislého auditora za rok 2018 (2 MB)
Název : zprava-nezavisleho-auditora-o-overeni-ucetni-zaverky-za-rok-2018.pdf