Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kateřina Konopková

Vyrostla jsem a stále s rodinou žiji v severních Čechách, v Ústí nad Labem. Moje dětství je utkané ze šťastných vzpomínek a příběhů, které mi odmalička vyprávěly obě mé babičky. Předávaly mi tak rodinnou paměť, ale jejich vyprávění byla plná i malých a velkých dějin, tajemství a krásy krajiny a kouzla dětské fantazie. Od nich jsem se naučila, jaká síla a modrost je v každém příběhu, ať už ho čteme, píšeme nebo vyprávíme.

Rodiče mě vychovávali bezpodmínečnou láskou, možností svobodně se rozhodovat a nést za své volby zodpovědnost a důrazem na hodnotu přátelství.

Po bakalářském studiu (UJEP – obor Základy humanitní vzdělanosti) jsem začala pracovat jako učitelka 1. stupně na ústecké ZŠ (a vystudovala Doplňující pedagogické studium pro učitele) a zpočátku jsem nezamýšlela u této profese zůstat (čemuž nasvědčovalo i mé magisterské studium pedagogiky dospělých). Během prvních let mě však práce s dětmi natolik uchvátila, že jsem pěti lety 1. stupně “provedla” tři skupiny dětí. Vedla jsem dramatický, turistický kroužek a spoluvedla kroužek tvořivé matematiky (na základě Hejného metody). S přibývajícími zkušenostmi mi však v tradiční škole začalo chybět stále více věcí – ať už ve vztahu k dětem, rodičům, kolegům, ale i k samotnému učení. Mé představy nenaplnila ani vesnická malotřídka, kam jsem odešla učit.

Svobodnou základní školu jsme měli původně vybranou pro naší starší dceru Rozárku (mladší se jmenuje Anděla), ale po několika dnech strávených v Třebušíně jsem nenašla důvod, proč si takové respektující a tvořivé prostředí nepřát i pro mě samotnou jako učitelku. V září 2019 jsem se stala třídní učitelkou waldorfských prvňáčků.

V současné době studuji Pedagogiku na Filosofické fakultě UK a studium tříletého waldorfského semináře mne čeká.