Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Instrukce pro dárce

Pro ty z vás, kteří by rádi školu finančně podpořili, uvádíme níže jednoduchý návod, který vám umožní využít odpočtu z daně z příjmů.

Poskytnutí jednorázového finančního daru

Jedním z jednoduchých způsobů, jak nás podpořit, je poskytnutí finančního daru. Vyplňte formulář darovací smlouvy, který naleznete na konci stránky, dvakrát jej vytiskněte, vlastnoručně podepište a oba výtisky doručte na adresu školy.

Finanční částku je následně možné darovat osobně do pokladny školy nebo zaslat převodním příkazem na bankovní účet číslo: 2400695437/2010 (Fio banka).
Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své datum narození, právnické osoby své IČO. Specifický symbol je 10.
Jeden výtisk darovací smlouvy Vám zašleme obratem zpět.

Vzhledem k tomu že jsme školským zařízením se na veškeré dary vztahuje ustanovení zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce:

Fyzické osoby

– hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
– maximálně 15% ze základu daně

Právnické osoby

– hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
– maximálně 5% ze základu daně
– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Pravidelný měsíční příspěvek
I malý pravidelný měsíční příspěvek je pomocí.  Stačí si zadat trvalý příkaz k úhradě na bankovní účet školy – číslo: 2400695437/2010 (Fio banka).

Vašeho rozhodnutí podpořit naši školu si vážíme a děkujeme.

Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch žáků školy.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu:  info@svobodnazs.cz

Darovací smlouva
Titulek : Darovací smlouva (187 KB)
Název : darovaci-smlouva-2.docx