Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Karolína Ranglová

Žiju v malé vísce v Českém středohoří, ve Valkeřicích, pocházím z Krušných hor.
Mou profesí je speciální pedagogika a terapie, které se věnuji od roku 2005 – pracovala jsem se sociálně znevýhodněnými dětmi v sociálně vyloučených lokalitách, díky nim jsem pochopila význam zprostředkovaného učení, stability, režimu, člověčenství, lásky a zdravých vztahů v rozvoji dítěte. Přes další pracovní zkušenosti ve školství – mateřská škola (státní) a Svobodná základní škola, o.p.s. (soukromá) – jsem se vrátila ke speciální pedagogice, a to do oboru poradenství – pracuji v poradně pro děti a rodiny v krizi jako canisterapeut a speciální pedagog, hlavním tématem mé práce je odborné poradenství dětem s traumatem (nyní na mateřské dovolené).
Věnuji se zprostředkovanému učení, metodě Grunnlaget, kterou jsem vystudovala v Norsku a v ČR se věnuji jejímu užití a školení. Ve své praxi též využívám metody FIE.  Mám výcvik v systemické supervizi. Během své praxe jsem pochopila význam dynamické diagnostiky kognitivních funkcí, v níž se vzdělávám (mám výcvik v metodě ACFS a LPAD) a snažím se uplatňovat při práci s dětskými klienty jak v rámci diferenciální diagnostiky, tak pro vhodné nastavení mých intervencí a poradenství rodičům. Při své práci využívám metodu canisterapie, sílu psího srdce jsem poznala před 14ti lety a nyní vychovávám do praxe již třetího parťáka.
Přála bych si, aby žáci (a rodiče) Svobodné základní školy měli možnost být zodpovědní sami za sebe, aby díky vzdělávání získali odvahu být skutečně svobodnými.
Ve Svobodné ZŠ jsem působila řadu let v roli speciální pedagožky – s cílem podpořit ty žáky a rodiče, kteří musí překovávat obtíže související se školním neúspěchem v důsledku speciálních vzdělávacích potřeb či aktuálních akutních potíží. Od září 2023 působím v tomto směru jako externí konzultantka, zejména pro pedagogy školy.