Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kontakty

Svobodná základní škola, o.p.s.; sídlo: Třebušín 115, 412 01 Litoměřice
IČO 02 562 707; IZO 181 066 335; RED IZO 691 007 641; ID dat. schránka: xf3fjtu; Číslo účtu: 2400695437/2010
Facebook školy: https://www.facebook.com/svobodnazs

Obecně prospěšná společnost
Funkce Jméno Telefon Email
Ředitelka o.p.s. Ing. Katarína Hurychová 720 694 808 reditel@svobodnazs.cz
Předsedkyně správní rady Kristýna Brabcová 732 709 150 zastupce@svobodnazs.cz
       
Svobodná základní škola
Funkce Jméno Telefon Email
Ředitelka ZŠ;
Vychovatelka školní družiny
Ing. Katarína Hurychová 720 694 808 reditel@svobodnazs.cz
Zástupkyně ředitelky;
Vedoucí vychovatelka školní družiny;
Školní metodik prevence
Kristýna Brabcová 732 709 150 zastupce@svobodnazs.cz
Učitelka 5. třídy
Školní psycholog
Mgr. Alena M. Schnellyová 723 385 631 alena.schnellyova@svobodnazs.cz
Učitelka 4. třídy

 

Mgr. Kateřina Szaffnerová 723 389 119 katerina.szaffnerova@svobodnazs.cz
Učitelka 3. třídy Ing. Zuzana Čermáková 603 835 892 zuzana.cermakova@svobodnazs.cz
Učitelka 2. třídy Mgr. Kateřina Vlasáková 737 340 162 katerina.vlasakova@svobodnazs.cz
Učitelka 1. třídy Mgr. Kateřina Konopková 732 822 401 katerina.konopkova@svobodnazs.cz
Hospodářka školy Eva Matuszewská 604 380 894 eva.matuszewska@svobodnazs.cz
Speciální pedagog;
Výchovný poradce
Mgr. Karolína Ranglová 732 602 373 specialni.pedagog@svobodnazs.cz
Kancelář 733 424 559 info@svobodnazs.cz
Školní družina   730 134 654

 

Ochrana osobních údajů
Funkce Jméno Telefon Email
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Veronika Pochobradská 778 037 729 poverenec@svobodnazs.cz