Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Škola

Svobodná základní škola, o.p.s.; sídlo: Třebušín 115, 412 01 Litoměřice
IČO 02 562 707; IZO 181 066 335; RED IZO 691 007 641; ID dat. schránka: xf3fjtu; Číslo účtu: 2400695437/2010
Facebook školy: https://www.facebook.com/svobodnazs

Svobodná základní škola
Funkce Jméno Telefon Email
Ředitelka školy
Kristýna Brabcová 732 709 150 reditel@svobodnazs.cz
Zástupkyně ředitelky školy;
Ředitelka obecně prospěšné společnosti
Ing. Katarína Hurychová 720 694 808 zastupce@svobodnazs.cz
Hospodářka školy Eva Matuszewská 733 424 559 eva.matuszewska@svobodnazs.cz
Kancelář Třebušín   478 470 156 info@svobodnazs.cz
Školní družina – vedoucí vychovatelka Bc. Eva Petrová 730 134 654 druzina@svobodnazs.cz
Školní klub – vedoucí vychovatelka Petra Zídková Benková 737 241 139 petra.benkova@svobodnazs.cz
Školská rada Petra Zídková Benková   petra.benkova@svobodnazs.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Veronika Benešová 778 037 729 poverenec@svobodnazs.cz