Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Katarína Hurychová

Původem jsem ze Slovenska, ale celé své dětství jsem prožila v Děčíně a jeho překrásném okolí Labských pískovců. Měla jsem štěstí, že jsem mohla vyrůstat v úplné a harmonické rodině, kde jsem byla od malička vedena k lásce k přírodě.

Vystudovala jsem gymnázium a následně Vysokou školu ekonomickou v Praze. V profesním životě jsem se zpočátku věnovala statistice, která byla i mým studijním oborem. Práce mne však nenaplňovala a proto jsem později změnila směr a plně se ponořila do vln neziskového sektoru sociálních služeb.

Můj další směr v životě však určilo mé rodičovství (mám dvě děti ve věku 7 a 5 let). Protože mi záleží na tom, jak jsou vzdělávány a vychovávány (nejen mé) děti, stala jsem se v roce 2012 aktivním zakládajícím členem Svobodné základní školy, o. p. s. Oblast vzdělávání mne opravdu zajímá, a proto jsem vystudovala také tříletý waldorfský seminář Praha a pedagogické minimum na Univerzitě J. E. Purkyně.

Od září 2016 se Svobodná základní škole, o.p.s. stala nejen mým koníčkem a posláním, ale také zaměstnáním. Ve školním roce 2016/2017 jsem zde působila jako vychovatelka školní družiny a zástupkyně ředitelky školy. Od září 2017 jsem nejen vychovatelkou školní družiny, ale také ředitelkou.

Těší mne, že se naše škola věnuje mj. i přírodě a její ochraně. Prostředí Českého středohoří v okolí Třebušína k tomu skýtá ideální prostředí. V družině budeme spolu s dětmi mj. pronikat do tajů světa včel, pomáhat místním s péčí o domácí zvířata či pečovat o okolí naší školy, aby se nám tady všem líbilo a bylo nám tu spolu dobře.