Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní poradenské pracoviště

Koordinátorem služeb školního poradenského pracoviště je Kristýna Brabcová.

Svobodná základní škola
Funkce Jméno Telefon Email
Školní metodik prevence – pro 1. st. ZŠ Kristýna Brabcová 732 709 150 reditel@svobodnazs.cz
Školní metodik prevence – pro 2. st. ZŠ Mgr. Markéta Varousová Poštolková 737 170 660 marketa.varousova@svobodnazs.cz
Výchovný poradce, speciální pedagog Ing. Andrea Novotná 739 661 222 vychovny.poradce@svobodnazs.cz
Školní psycholog Mgr. Alena M. Schnellyová 723 385 631 alena.schnellyova@svobodnazs.cz