Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Eva Petrová

Od mala jsem milovala kreslení a keramiku,  v čemž mě podporovali rodiče i skvělí učitelé výtvarné výchovy. Vystudovala jsem základní uměleckou školu a výtvarné gymnázium. Po dvou letech studia na pedagogické fakultě jsem se rozhodla věnovat pouze keramice. Opět jsem měla štěstí na skvělé mistry hrnčíře, jak u nás, tak jinde v Evropě. Od roku 2006 využívám výtvarnou tvorbu jako léčebný a terapeutický prvek při práci s lidmi. 

Vystudovala jsem sociální práci na Karlově univerzitě a pracovala v různých sociálních službách jak s dospělými tak s dětmi.  

Také mě ovlivnil pětiletý pobyt ve Skotsku, kde jsem poznala pedagogiku lesních škol jako asistentka instruktorů i jako účastnice a spolu tvůrkyně lesního klubu pro děti.  Mám čtyřletou dceru a sedmiletého syna. Ve svobodné škole působím jako asistentka pedagoga, vedoucí vychovatelka školní družiny a vedu výtvarný a keramický kroužek. Ráda bych dětem předávala nejen pochopení k a úctu k sobě samým, ale i lásku k přírodě a radost z toho, že jsme její součástí.