Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Podpořte nás

Při rozvoji školy jsme jako každá škola omezeni výší prostředků poskytovaných státem na zajištění základních činností školy. Pokud tedy chceme dále rozvíjet kvalitní prostředí a zázemí pro naše žáky, jsme do značné míry odkázáni i na velkorysost rodičů a přátel školy.

Spojte se se smysluplným projektem

Podpořte rozvoj:

  • svobodného školství
  • řemesel (materiální zabezpečení, vybavení dílen)
  • umění (podstatný nástroj výuky)
  • regionu (živá obec se základní školou; pořádání kulturních akcí; spolupráce s místními organizacemi)

Forma podpory:

  • Jednorázový finanční dar
  • Pravidelný měsíční příspěvek
  • Pomůcky pro děti
  • Vybavení kanceláří a učeben
  • Dobrovolnická práce
  • Odborné konzultace (fundraising, marketing, projekční práce atp.)

 

Číslo účtu:                  2400695437/2010

Specifický symbol:     10

Potvrzení o daru:       na požádání vystavíme

 

Děkujeme, že společně s námi kráčíte dále po naší SPOLEČNÉ CESTĚ ZA POZNÁNÍM!

 

Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch žáků školy.

Více informací:          reditel@svobodnazs.cz