Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová

Pocházím z Prahy a dětství jsem prožila v krásném prostředí na okraji Tiché Šárky. Rodinné prostředí mi umožnilo dostatek volného pohybu a zároveň pevných hranic a tyto principy se do mého života vetkaly jako velmi důležité. Po gymnáziu jsem studovala pětiletý obor léčebné pedagogiky a sociálního umění na Akademii Tabor v Praze, kde jsem se potkala s principy waldorfské pedagogiky a světovým názorem antroposofie. Před dvanácti lety jsme se s rodinou přestěhovali do malé obce v Českém středohoří.

V roce 2009 jsme společně s několika přáteli založili občanské sdružení Waldorfská iniciativa Litoměřice. Toto sdružení si dalo za cíl založit takovou školu, která bude pružně reagovat na potřeby dětí a bude je doprovázet na jejich cestě za poznáním, tak, aby mohly zůstat svobodné a přitom dostaly bezpečné hranice. Proces realizace trval dlouho, ale vyplatilo se.

Oblast waldorfské pedagogiky mě dovedla až ke studiu antroposofické arteterapie. Čtyřleté studium jsem dokončila v roce 2015. Umění je tvůrčí proces, který činí svět lidí bohatším a srozumitelnějším. Vystudovala jsem také klasické pedagogické vzdělání – obor vychovatelství. Pedagogika může pracovat stejně a zároveň při respektování vývoje dítěte může přinášet i léčebné podněty. Právě tak mě baví pracovat s dětmi, navzájem se od sebe učit a společně se rozvíjet a obohacovat. Jak s mými třemi dětmi doma, tak s dětmi ve škole, kde se potkáváme ve školní družině a při poznávání německého jazyka.

Ve Svobodné ZŠ působím od srpna 2022 jako ředitelka školy. Ve vedení školy se však pohybuji již od roku 2017, kdy jsem nastoupila do funkce zástupkyně ředitelky. Na 1. stupni základní školy zastávám dále funkci školního metodika prevence.