Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní klub

Školní klub probíhá v Litoměřicích na adrese Jarošova 494/23 a je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy.

Kapacita klubu je 50 žáků.
Poplatek za pobyt žáka ve školním klubu činí 2 400 Kč za rok.
Vedoucí vychovatelkou je Věra Dvořáková; druhou vychovatelkou školního klubu je Zuzana Čermáková.

Hlavní kontaktní osobou pro školní klub je Věra Dvořáková: vera.dvorakova@svobodnazs.cz; 737 241 139 

Provozní doba:

  • 12:10 – 16:00 (dle rozvrhu jednotlivých tříd)
  • v čase 7:30 až 8:00 dohled před zahájením výuky

V rámci školního klubu není poskytován doprovod na obědy do Centrální školní jídelny. S výjimkou žáků, kteří ve školním klubu využívají podpory asistentky pedagoga.

Zájmové kroužky:

Zájmové kroužky nejsou ve školním klubu poskytovány. Na adrese Jarošova 494/23 je v provozu Dětský klub (bližší informace zde), který nabízí pestrou nabídku klubů neformálního vzdělávání.

Školní klub i Dětský klub jsou otevřeny také žákům z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.

Pro potřeby školního klubu je k dispozici – kromě plně vybavených kmenových učeben – také rozlehlá školní zahrada, o kterou budeme v rámci školního klubu rovněž pečovat. Široké možnosti nabízí také zázemí na blízkém Střeleckém ostrově. 

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

ŠK - Přihláška 21-22
Titulek : ŠK - Přihláška 21-22 (138 KB)
Název : sk-prihlaska-21-22-2.pdf
ŠVP školního klubu
Titulek : ŠVP školního klubu (1 MB)
Název : svp_skolni-klub-21-22.pdf
ŠK - Vnitřní řád - 21-22
Titulek : ŠK - Vnitřní řád - 21-22 (932 KB)
Název : szs-vnirni-rad-skolniho-klubu-21-22.pdf