Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní klub

Školní klub probíhá v Litoměřicích na adrese Jarošova 494/23 a je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy.

Kapacita klubu je 50 žáků.
Poplatek za pobyt žáka ve školním klubu činí 3 500 Kč za rok. Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Vedoucím vychovatelem je Mgr. Tomáš Hurych: 737 241 139; tomas.hurych@svobodnazs.cz

Provozní doba:

  • 11:25 – 15:30 (dle rozvrhu jednotlivých tříd); v pondělí a ve středu do 16:30; ve čtvrtek do 16:00 (v návaznosti na zájmové kroužky)
  • v čase 7:00 až 8:00 dohled před zahájením výuky

V rámci školního klubu není poskytován doprovod na obědy do Centrální školní jídelny. S výjimkou žáků, kteří ve školním klubu využívají podpory asistentky pedagoga.

Zájmové kroužky:

Ve školním roce 2023/2024 jsou poskytovány tyto kroužky zájmového a neformálního vzdělávání:

  • keramické tvoření – středa; 15:00 – 16:30 – 800 Kč za pololetí – vedoucí: Eliška Čtvrtníková
  • ruční práce – čtvrtek; 15:00 – 16:30 – 500 Kč za školní rok – vedoucí: Jitka Pýchová
  • balanční cvičení – čtvrtek; 15:00 – 16:00 – 1 200 Kč za pololetí – vedoucí: fyzioterapeutka Jana Dvořáková

Školní klub (vč. nabízených kroužků) je otevřen také žákům z jiných základních škol a žákům na individuálním vzdělávání.

Školní orchestr probíhá ve školním roce 2023/2024 projektově v rámci výuky 8. ročníku.

Pro potřeby školního klubu je k dispozici – kromě plně vybavených kmenových učeben – klubová místnost v přízemí, dále rozlehlá školní zahrada, o kterou v rámci školního klubu rovněž pečujeme. Široké možnosti nabízí také zázemí na blízkém Střeleckém ostrově. 

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

 
Přihláška do školního klubu 23-24
Titulek : Přihláška do školního klubu 23-24 (126 KB)
Název : skolni-klub-prihlaska-23-24.pdf
ŠVP_školní klub 22-23
Titulek : ŠVP_školní klub 22-23 (215 KB)
Název : svp_skolni-klub-22-23.pdf
Vnitřní řád školního klubu 23-24
Titulek : Vnitřní řád školního klubu 23-24 (943 KB)
Název : vnitrni-rad-skolni-klub-2023-2024.pdf