Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní klub

Školní klub probíhá v Litoměřicích na adrese Jarošova 494/23 a je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy.

Kapacita klubu je 50 žáků.
Poplatek za pobyt žáka ve školním klubu činí 2 400 Kč za rok.
Vychovatelkou školního klubu je Eliška Čtvrtníková.

Provozní doba:

  • 12:00 – 16:00 (v pondělí)
  • 13:00 – 16:00 (v ostatní dny)

Před začátkem vyučování není školní klub poskytován. Výuka na adrese Jarošova 494/23 začíná v 8:15, vstup do budovy je umožněn od 7:50.

V rámci školního klubu není poskytován doprovod na obědy do Centrální školní jídelny. S výjimkou žáků, kteří ve školním klubu využívají podpory asistentky pedagoga.

Zájmové kroužky:

Zájmové kroužky nejsou ve školním klubu poskytovány. Na adrese Jarošova 494/23 je v provozu Dětský klub (bližší informace zde), který nabízí pestrou nabídku klubů neformálního vzdělávání.

Školní klub i Dětský klub jsou otevřeny také žákům z jiných základních škol a dětem na individuálním vzdělávání.

Pro potřeby školního klubu je k dispozici – kromě plně vybavených kmenových učeben – také rozlehlá školní zahrada, o kterou budeme v rámci školního klubu rovněž pečovat. Široké možnosti nabízí také zázemí na blízkém Střeleckém ostrově. 

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.