Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školní klub

Školní klub probíhá v Litoměřicích na adrese Jarošova 494/23 a je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy.

Kapacita klubu je 50 žáků.
Poplatek za pobyt žáka ve školním klubu činí 3 500 Kč za rok. Při pravidelné docházce nižší nebo rovné 5 dnů v kalendářním měsíci se poplatek nehradí.
Vedoucí vychovatelkou je Petra Zídková Benková; druhou vychovatelkou školního klubu je Eliška Čtvrtníková.

Hlavní kontaktní osobou pro školní klub je Petra Zídková Benková: petra.benkova@svobodnazs.cz; 737 241 139 

Provozní doba:

  • 12:10 – 15:30 (dle rozvrhu jednotlivých tříd)
  • v čase 7:00 až 8:00 dohled před zahájením výuky

V rámci školního klubu není poskytován doprovod na obědy do Centrální školní jídelny. S výjimkou žáků, kteří ve školním klubu využívají podpory asistentky pedagoga.

Zájmové kroužky:

Od 2. pololetí jsou poskytovány tyto zájmové kroužky:

  • ruční práce – úterý; 14:45 – 16:15 – zdarma
  • školní orchestr – středa; 13:30 – 15:00 – zdarma
  • keramické tvoření – pátek; 13:45 – 15:15 – 800 Kč za pololetí

Školní klub (vč. zájmových kroužků) je otevřen také žákům z jiných základních škol a žákům na individuálním vzdělávání.

Pro potřeby školního klubu je k dispozici – kromě plně vybavených kmenových učeben – klubová místnost v 1. patře, dále rozlehlá školní zahrada, o kterou v rámci školního klubu rovněž pečujeme. Široké možnosti nabízí také zázemí na blízkém Střeleckém ostrově. 

O všech podrobnostech jsou rodiče informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách během školního roku.

 
školní klub přihláška 22-23
Titulek : školní klub přihláška 22-23 (141 KB)
Název : skolni-klub-prihlaska-22-23-docx.pdf
ŠVP_školní klub 22-23
Titulek : ŠVP_školní klub 22-23 (215 KB)
Název : svp_skolni-klub-22-23.pdf
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 2022-2023 - verze 2
Titulek : VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 2022-2023 - verze 2 (1 MB)
Název : vnitrni-rad-skolni-klub-2023-02.pdf