Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Koncept školy

Náš záměr

 • Rozvíjet člověka jako lidskou individualitu na základě pedagogických impulzů R. Steinera: „Chceme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu“.
 • Vytvořit prostředí, které podporuje přirozenou lidskou touhu po poznání.
 • Důraz na etické a mravní hodnoty, výchova k sounáležitosti a spolupráci.
 • Rozvoj lásky k domovu a vlasti.

Naše východiska

 • Waldorfská škola je ověřená forma vzdělávání zahrnující celý základní stupeň od 1 do 9 třídy i následné středoškolské vzdělávání. Žáci waldorfské ZŠ jsou plnohodnotně připraveni na další stupeň vzdělávání v libovolném oboru nebo škole.
 • Prokázaná životaschopnost waldorfských škol v republice – Waldorfské školy fungují ve světě více než 90 let, v ČR více než 20 let.
 • V Severních Čechách působí pouze jedna waldorfská základní škola v Semilech, přičemž na Litoměřicku možnost alternativního způsobu vzdělávání chybí. Nabídku této formy vzdělávání mohou využít rodiče a žáci místních měst a obcí (Litoměřice, Lovosice, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem), kde rovněž alternativní forma vzdělávání chybí.
 • Ve spojení s městem Terezín se jedná o naprosto unikátní projekt v celé poválečné historii České republiky, kdy historie nebude již pouze připomínána statickou expoziční formou, ale bude přímo léčena aktivním působením v místě. Vznik waldorfské školy na území bývalého židovského ghetta ze své podstaty přináší léčebný impulz do Terezína – města, které přes svou letitou historii bývá připomínáno pouze událostmi 20. stol.
 • Rozšíření kulturní nabídky – přirozenou součástí waldorfské pedagogiky jsou kulturní mimoškolní aktivity pro rodiče s dětmi i širokou veřejnost.
 • Tento „živý projekt“ může přivést do města mladé rodiny a nabídnout i pracovní místa.
 • Projekt bude rozvíjet národní a mezinárodní spolupráci v oblasti školství a kultury (výměnné pobyty, exkurze, společné projekty waldorfských škol). Výše uvedené je také v souladu se směrnicí Asociace waldorfských škol ČR, kde je jako jeden z předpokladů navázání partnerství minimálně s jednou zahraniční waldorfskou školou.

Konkrétní podoba školy

Forma školy

 • Základní devítiletá škola.
 • Zajištěno – školní družina a školní klub.
 • Volnočasové aktivity.
 • Aktivní zapojení rodičů do provozu školu.
 • Prostor pro aktivity s veřejností, přednášky, semináře, slavnosti apod.
 • Škola založená na aktivní česko-německé spolupráci (v oblasti historie, zejména 20. století).

Specifika vyučování

 • Vyučování v epochách.
 • Stejný důraz na rozvoj myšlení, cítění a vůle.
 • Umělecká výchova prostupuje celým vzdělávacím procesem.
 • Práce s rytmem pro podporu pochopení a osvojení učiva.
 • Rozvoj řemeslné činnosti – spolupráce se Svobodným statkem na soutoku, o.p.s.
 • Rozvoj ekologické výchovy.
 • Výukové programy v přírodě v prostředí Českého Středohoří.