Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školská rada

Podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada je zřízena od 27. 8. 2015.

Školská rada má 3 členy. Třetinu členů školské rady jmenuje ředitelka školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.

Pravomoci školské rady jsou vymezeny 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.

Funkční období členů školské rady je tříleté. Pro funkční období od 1. září 2021 do 31. srpna 2024 byli ustanoveni tito členové školské rady:

Petra Zídková Benková –  předsedkyně; zvolena z řad pedagogických pracovníků školy v doplňkových volbách dne 23. 8. 2022

Lenka Simerská, PhDr. – jmenována ředitelkou za zakladatele (Waldorfská iniciativa Litoměřice, z.s.)

Mgr. Kateřina Nováková – zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Kontakt: petra.benkova@svobodnazs.cz

 

 

Jednací řád školské rady - 2021
Titulek : Jednací řád školské rady - 2021 (16 KB)
Název : jednaci-rad_skolska-rada-2021.docx
Protokol o výsledku voleb 2021
Titulek : Protokol o výsledku voleb 2021 (547 KB)
Název : protokol-o-vysledku-voleb.pdf
Protokol o výsledku doplňkových voleb 2022
Titulek : Protokol o výsledku doplňkových voleb 2022 (418 KB)
Název : volby-do-skolske-rady-2022-pedagogove.pdf
Volební řád školské rady
Titulek : Volební řád školské rady (636 KB)
Název : volebni-rad_-skolska-rada-signed-2.pdf
Zřizovací listina školské rady
Titulek : Zřizovací listina školské rady (667 KB)
Název : zrizovaci_listina_skolska_rada-ps-signed.pdf