Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Školská rada

Podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků (dále jen „oprávněné osoby“), pedagogickým pracovníkům školy (dále jen „pedagogové“), zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada je zřízena od 27. 8. 201.

Školská rada má 3 členy. Třetinu členů školské rady jmenuje ředitelka školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků (dále též oprávněné osoby) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (dále též pedagogové). Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.

Pravomoci školské rady jsou vymezeny 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.

Členové školské rady:

Kristýna Brabcová – předsedkyně – jmenována ředitelkou za zakladatele (Waldorfská iniciativa Litoměřice, z.s.)

Kateřina Szaffnerová – členka – zvolena z řad pedagogických pracovníků školy

Hana Kostúrová – členka – zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Oznámení o konání voleb do školské rady:

Pro funkční období září 2018 až srpen 2021 jsou vyhlášeny volby do školské rady. Volen bude jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti v přiloženém dokumentu.

Se souhlasem správní rady byla ředitelkou za zakladatele s účinností od 3. 9. 2018 do školské rady jmenována Lenka Simerská, PhDr.

 

Jednací řád školské rady
Titulek : Jednací řád školské rady (15 KB)
Název : jednaci-rad_skolska-rada-2015.docx
Oznámení o konání voleb do školské rady
Titulek : Oznámení o konání voleb do školské rady (526 KB)
Název : oznameni_o_konani_voleb_skolska_rada_2018.pdf
Volební řád školské rady
Titulek : Volební řád školské rady (636 KB)
Název : volebni-rad_-skolska-rada-signed-2.pdf
Zřizovací listina školské rady
Titulek : Zřizovací listina školské rady (667 KB)
Název : zrizovaci_listina_skolska_rada-ps-signed.pdf