Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Podporují nás

Poděkování za podporu rozvoje školy

Pro další rozvoj a zkvalitňování pedagogického procesu a souvisejícího materiálního zázemí je pro nás velice důležitá podpora drobných i významných dárců a příznivců školy – ať již formou darů, vlastní práce či bezplatných odborných služeb. Velký dík patří pro školní rok 2022/2023 zejména následujícím jednotlivcům a společnostem:

 

 • firma ElektroSever s.r.o.
 • Rudolf Steinerschool in Bergen / Norway
 • manželé Nejtkovi
 • paní Jana Dvořáková
 • paní Veronika Kreidler
 • paní Barbora Andělová
 • paní Martina Marková
 • paní Eva Matuszewská
 • paní Zuzana Čermáková
 • pan Pavel Kopecký
 • pan Jiří Smutný 
 • pan René Horejsek
 • pan Jan Marek
 • pan Libor Brož
 • paní Lenka Zítková
 • paní Hana Klučiarová

Velké poděkování patří obci Třebušín za pronájem školních prostor 1. stupně a vstřícnou komunikaci při zajišťování jejich oprav a údržby.

Ze stejného důvodu děkujeme LITEGRA – Střední škole a Mateřské škole, o. p. s.  , Litoměřice za pronájem školních prostor 2. stupně a vstřícnou komunikaci při zajišťování jejich oprav a údržby.

Za bezplatnou výpůjčku prostor děkujeme:

 • paní Claudii de Almeida – za možnost využívat části zahrady u zámku v Třebušíně v průběhu školního roku
 • Lesům České republiky, s. p. – za možnost využívat v Třebušíně venkovní učebnu u rybníku Machčák