Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Podporují nás

Poděkování za podporu rozvoje školy

V prvních školních letech je pro další rozvoj školy velice důležitá podpora drobných i významných dárců a příznivců školy – ať již formou darů, dobrovolně zvýšeného školného či bezplatných odborných služeb. Velký dík patří pro školní rok 2018/2019 zejména následujícím jednotlivcům a společnostem:

 • Bohemia-Hotwork, s.r.o.
 • Duha Control, s.r.o.
 • Hartwig Homeyer
 • manželé Nejtkovi
 • pan Aleš Brož
 • pan Jaromír Škára
 • manželé Rufferovi
 • manželé Vítovcovi
 • pan Jiří Fejfar
 • Bazar Villa Bads – Zimoř
 • Waldorfská iniciativa, z. s.

Velké poděkování patří obci Třebušín za pronájem školních prostor a vstřícnou komunikaci při zajišťování jejich oprav a údržby.

Speciální poděkování patří německé nadaci Software AG Stiftung, která podpořila pro období 2016 až 2019 činnost naší školy dotací ve výši 50 000 Euro.

Za bezplatnou výpůjčku prostor děkujeme:

 • paní Claudii de Almeida – za možnost využívat části zahrady u zámku v Třebušíně v průběhu školního roku
 • Lesům České republiky, s. p. – za možnost využívat Centrum lesní pedagogiky v Třebušíně jako zázemí letních příměstských táborů

Speciální poděkování patří také skupině křesťanských dobrovolníků Urk Goes z Holandska, která během letních prázdnin vymalovala společné prostory školy (chodbu a jídelnu) a zrealizovala dřevěné obložení školní jídelny. Děkujeme velmi za pomoc i za společně prožitý čas. 

Obzvláště bychom chtěli vyjádřit velký dík paní projektantce Petře Černé, za její pozitivní přístup a odbornou pomoc při postupném budování zázemí naší školy.