Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Eva Matuszewská

Matýsek 0055Jmenuji se Eva Matuszewská a od školního roku 2015/2016 pracuji  v naší malebné škole jako hospodářka  a asistentka pedagoga. Děti mám velmi ráda a snažím se vnímat jejich potřeby a individualitu. Podporuji jejich vývoj v oblasti fyzického i duševního rozvoje.

Žiji v malé obci s manželem a synem. Mám ráda přírodu, zvířata a práci na zahrádce. Líbí se mi okolí Třebušína. Odmala ráda čtu a ovládám ruční práce.

V roce 2015 jsem zdárně dokončila akreditovaný kurz „Asistent pedagoga“. Každé léto se účastním týdenního waldorfského semináře v Semilech. V červenci 2019 jsem dokončila studium  dvouletého waldorfského semináře „ Podpůrná pedagogika pro učitele základních škol“. I v dalších letech bych chtěla pokračovat ve studiu seminářů zaměřených na obě mé profesní role.

Práce s dětmi mě velmi naplňuje a jsem šťastná, že mohu přispět k harmonickém rozvoji v druhém sedmiletí jejich života. Zároveň jsem si vědoma, že pro jejich klidnou cestu ke vzdělání je potřeba zajistit jim přátelské zázemí.