Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Waldorfská pedagogika

Waldorfská základní škola poskytuje vzdělání dětem od 6 do 15 let. Je to devítiletá škola, jejíž absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání buď středním stupněm waldorfské školy, nebo jinou střední školou či odborným učilištěm. Škola naplňuje vzdělávací standardy pro základní vzdělávání dle platné legislativy.

Waldorfská pedagogika usiluje o celostní rozvoj člověka v oblasti rozumu, citu i vůle. Ve výuce se řídí tím, co je pro danou etapu života nejpotřebnější k harmonickému a plnému rozvoji každého člověka. V centru pozornosti nejsou pouze znalosti, ale konkrétní jedinec (se svou duchovní podstatou). Ve waldorfských školách se připravují osobnosti schopné naplnit svoji vlastní neopakovatelnou životní úlohu.

Základy waldorfské pedagogiky byly položeny v roce 1919 myslitelem a filozofem rakouského původu Rudolfem Steinerem. Waldorfská pedagogika je založena na křesťanských základech a anthroposofii Rudolfa Steinera.  Waldorfská pedagogika je velmi rozšířeným alternativním způsobem výuky s téměř devadesátiletou tradicí – celosvětově působí více jak 1000 škol a více jak 1600 škol mateřských. Tradičně největší oblibě se těší v Německu, Holandsku a USA. V České republice se rozvíjí od roku 1989.

Jako jeden z alternativních vzdělávacích systému nabízí waldorfská pedagogika v České republice ucelený systém waldorfských základních škol s devítiletou školní docházkou s návazností na střední stupeň – Waldorfské lyceum a Střední waldorfská škola. V současné době u nás existuje téměř 20 základních, 5 středních waldorfských škol, 1 základní a střední speciální škola waldorfská (kromě dvou jsou všechny státní, tj. zřízené obcí) a řada mateřských škol waldorfských či pracujících na principech waldorfské pedagogiky. Svobodná základní škola, o.p.s. je první školou waldorfského typu v Ústeckém kraji. Přehledné informace o waldorfské pedagogice jsou dostupné na stránkách Asociace waldorfských škol www.iwaldorf.cz.